Dvorac Ostrožac

Prošetajte po cijelom Dvorcu Ostrožac.

ON-LINE Izložba skulptura iz kolonije

Događaji KC Cazin

Decembar 2017
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vizija - Misija

Vizija: ''Postati središte kulturnih, edukativnih i umjetničkih programa i inicijativa, mjesto susreta svih značajnih ideja na polju kulturnog djelovanja u općini Cazin. Kreirati sredinu pogodnu za raznovrsne kulturne dijaloge, modernizirati svoje kapacitete i educirati publiku.''

Misija: ''Poticati i oplemenjivati kulturni razvoj općine Cazin.''

O JU Kulturni Centar Cazin

Općinsko vijeće Cazin osnovalo je ovu ustanovu kao instituciju od općinskog značaja 20.10.2000.godine i time preuzelo ulogu njenog osnivača i ustanovilo obaveze osnivača prema JU.  Ova javna ustanova, prema svojim ''Pravlima'' obavlja djelatnost od posebnog i javnog interesa. Djelatnost JU ''Kulturni centar'', ustanovljena ''Pravilima'' kao temeljnim aktom, je slijedeća:

 • 1. organizovanje raznih kulturnih manifestacija
 • 2. prikazivanje filmova
 • 3. obrazovanje odraslih i posredovanje u obrazovanju odraslih
 • 4. književno stvaralaštvo, slikarstvo, kiparstvo i izdavačka djelatnost
 • 5. organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma
 • 6. scenska i pozorišna djelatnost
 • 7. djelatnost objekta za kulturnu ponudu
 • 8. organizacija kulturno-zabavnih manifestacija u drugom prostoru
 • 9. vršenje ugostiteljskih usluga-pozorišna kafana
 • 10.  djelatnost biblioteke, arhiva, muzejske zbirke i galerije
 • 11.  animacija i afirmacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
 • 12.  škole plesa, likovnog, muzičkog i drugog umjetničkog stvaralaštva
 • 13.   i drugi poslovi u skladu sa zakonom i Pravilima ove ustanove

Svakom su u pravilu dostupne usluge ove ustanove pod jednakim uslovima. Sredstva ustanova stiče iz budžeta općine Cazin i naknada za obavljanje usluga i drugih dozvoljenih izvora.

Osnovna akta ustanove JU "Kulturni centar" su:

 • Pravila ustanove
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • Pravilnik o zaštiti na radu

Organi Upravljanja JU ''Kulturni Centar'' Cazin

Upravni odbor

Ovo tijelo ima 5 članova, od čega 3 predstavnika Osnivača i 2 iz reda zaposlenih. Članove Upravnog odbora imenuje općinski načelnik u ime osnivača na mandatni period od 4 godine. Akuelni sastav Upravnog odbora čine:

 • Mirza Hadžalić, predsjednik
 • Dika Čaušević, član
 • Muhamed Redžić, član


Direktor

Direktor je organ rokovođenja. Imenuje ga Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima uz saglasnost načelnika općine,  na period od 4 godine. Aktuelni direktor JU ''Kulturni centar'' Cazin je Emir Šarić, dipl.menadžer.

Uposlenici

Spisak uposlenika JU “Kulturni centar” Cazin

Red.br.
Ime i Prezime
Naziv radnog mjesta po sistematizaciji radnih mjesta
Dodatne kvalifikacije
1.
Emir Šarić, dipl.menadžer
Direktor
-
2.
Edina Delalić, ing.organizacije i menadžmenta
Stručni saradnik za finansijske i računovodstvene poslove
Položen ispit za poznavanje rada na računovodstvenom softweru
3.
Mr.sci. Irma Alićajić, dipl.politologStručni saradnik za kulturu, PR i NVOZavršila London School of Strategy and Communication u Sarajevu
4.
Samra Bešlagić, dipl.ekonomista
Stručni saradnik za administrativno-tehničke i kadrovske poslove
Položen ispit za certificiranog računovođu
5.
Edina Mehagić, dipl.komparativist i bibliotekar
Bibliotekar
Položen ispit za bibliotekara
6.
Fadila Čizmić, hemijski tehničar analitičar
Knjižničar
Položen ispit za knjižničara
7.
Husnija Kapić, mašinski tehničar
Kinooperater - radnik na održavanju
-
8.
Mirzet Elkasović, automehaničar
Konobar u kafe baru
-
9.
Aladin Ružnić, muzičar opšteg smjera
Konobar u kafe baru
-
10.
Semira Prošić, radnik
Radnik na održavanju higijene - čistačica
-