Dvorac Ostrožac

Prošetajte po cijelom Dvorcu Ostrožac.


ON-LINE Izložba skulptura iz kolonije


Stari grad Ostrožac (VIDEO)


Događaji KC Cazin

Februar 2019
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
O Nama
Jul 12

O JU Kulturni centar Cazin

Vizija - Misija

Vizija: ''Postati središte kulturnih, edukativnih i umjetničkih programa i inicijativa, mjesto susreta svih značajnih ideja na polju kulturnog djelovanja u gradu Cazinu. Kreirati sredinu pogodnu za raznovrsne kulturne dijaloge, modernizirati svoje kapacitete i educirati publiku.''

Misija: ''Poticati i oplemenjivati kulturni razvoj grada Cazina.''

O JU Kulturni Centar Cazin

Gradsko vijeće Cazin osnovalo je ovu ustanovu kao instituciju od gradskog značaja 20.10.2000. godine i time preuzelo ulogu njenog osnivača i ustanovilo obaveze osnivača prema JU.  Ova javna ustanova, prema svojim ''Pravlima'' obavlja djelatnost od posebnog i javnog interesa. Djelatnost JU ''Kulturni centar'', ustanovljena ''Pravilima'' kao temeljnim aktom, je slijedeća:

1. organizovanje raznih kulturnih manifestacija

2. prikazivanje filmova

3. obrazovanje odraslih i posredovanje u obrazovanju odraslih

4. književno stvaralaštvo, slikarstvo, kiparstvo i izdavačka djelatnost

5. organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma

6. scenska i pozorišna djelatnost

7. djelatnost objekta za kulturnu ponudu

8. organizacija kulturno-zabavnih manifestacija u drugom prostoru

9. vršenje ugostiteljskih usluga-pozorišna kafana

10.  djelatnost biblioteke, arhiva, muzejske zbirke i galerije

11.  animacija i afirmacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

12.  škole plesa, likovnog, muzičkog i drugog umjetničkog stvaralaštva

13.   i drugi poslovi u skladu sa zakonom i Pravilima ove ustanove

Svakom su u pravilu dostupne usluge ove ustanove pod jednakim uslovima. Sredstva ustanova stiče iz budžeta Grada Cazina i naknada za obavljanje usluga i drugih dozvoljenih izvora.

Osnovna akta JU "Kulturni centar" su:

  • Pravila ustanove
  • Pravilnik o radu
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
  • Pravilnik o zaštiti na radu

Organi upravljanja JU ''Kulturni Centar'' Cazin

Upravni odbor

Ovo tijelo ima 3 člana, od čega 2 predstavnika Osnivača i 1 iz reda zaposlenih. Članove Upravnog odbora imenuje Gradsko vijeće u ime osnivača, na mandatni period od 4 godine. Akuelni sastav Upravnog odbora čine:

  • Selim Toromanović, predsjednik
  • Muhamed Redžić, član
  • Edina Delalić, član

Direktor

Direktor je organ rokovođenja. Imenuje ga Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Osnivača, na period od 4 godine. Aktuelni direktor JU ''Kulturni centar'' Cazin je mr Muhamed Dervić, prof.

Jul 08

Vizija - Misija

Vizija: ''Postati središte kulturnih, edukativnih i umjetničkih programa i inicijativa, mjesto susreta svih značajnih ideja na polju kulturnog djelovanja u općini Cazin. Kreirati sredinu pogodnu za raznovrsne kulturne dijaloge, modernizirati svoje kapacitete i educirati publiku.''

Misija: ''Poticati i oplemenjivati kulturni razvoj općine Cazin.''

Jul 04

Uposlenici

Spisak uposlenika JU “Kulturni centar” Cazin

Red.br.
Ime i Prezime
Naziv radnog mjesta po sistematizaciji radnih mjesta
Dodatne kvalifikacije
1.
mr Muhamed Dervić, profesor
Direktor
-
2.
Edina Delalić, ing.organizacije i menadžmenta
Stručni saradnik za finansijske i računovodstvene poslove
Položen ispit za poznavanje rada na računovodstvenom softweru
3.
mr. sci. Irma Alićajić, dipl.politologStručni saradnik za kulturu, PR i NVOZavršila London School of Strategy and Communication u Sarajevu
4.
Samra Bešlagić, dipl.ekonomista
Stručni saradnik za administrativno-tehničke i kadrovske poslove
Položen ispit za certificiranog računovođu
5.
Edina Mehagić, dipl.komparativist i bibliotekar
Bibliotekar
Položen ispit za bibliotekara
6.
Fadila Čizmić, hemijski tehničar analitičar
Knjižničar
Položen ispit za knjižničara
7.
Husnija Kapić, mašinski tehničar
Kinooperater - radnik na održavanju
-
8.
Mirzet Elkasović, automehaničar
Konobar u kafe baru
-
9.
Aladin Ružnić, muzičar opšteg smjera
Konobar u kafe baru
-
10.Semira Prošić, radnikRadnik na održavanju higijene - čistačica-

11.

Mirsad Dizdarević, radnik
Radnik na obezbjeđenju, uređenju i održavanju spomenika kulture pod upraviteljstvom Kulturnog centra-Jun 28

Organi Upravljanja JU ''Kulturni Centar'' Cazin

Upravni odbor

Ovo tijelo ima 5 članova, od čega 3 predstavnika Osnivača i 2 iz reda zaposlenih. Članove Upravnog odbora imenuje općinski načelnik u ime osnivača na mandatni period od 4 godine. Akuelni sastav Upravnog odbora čine:

  • Mirza Hadžalić, predsjednik
  • Dika Čaušević, član
  • Muhamed Redžić, član


Direktor

Direktor je organ rokovođenja. Imenuje ga Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima uz saglasnost načelnika općine,  na period od 4 godine. Aktuelni direktor JU ''Kulturni centar'' Cazin je mr Muhamed Dervić, prof.