Dvorac Ostrožac

Stari grad Ostrožac, osvjetljen noću:

VIDEO

Prošetajte po cijelom Dvorcu Ostrožac.


ON-LINE Izložba skulptura iz kolonije


Stari grad Ostrožac (VIDEO)


Događaji KC Cazin

September 2021
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
May 18

S ponosom najavljujemo skori početak radova na objektu kuće Nurije Pozderca

Kao što mnogi građani znaju, JU „Kulturni centar“ Cazin upravlja objektima kulturno-historijskog nasljeđa na području grada Cazina, naravno, ako su u vlasništvu Grada. Trenutno su to dva objekta i oba su nacionalni spomenici BiH: Stari grad Ostrožac i kuća Nurije Pozderca.

U proteklom periodu pokrenut je niz aktivnosti koji nam omogućavaju da se u skorije vrijeme okrenemo konkretnim građevinskim zahvatima, koji će nam omogućiti da ove spomenike privedemo njihovoj konačnoj namjeni, da ih očuvamo od daljeg propadanja i u konačnici da ih stavimo u funkciju turističke ponude našeg područja.

Budući da je prikupljanje i izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju ovih objekata obimna i komplicirana procedura, cjelokupan proces je trajao duže od očekivanog. Bitno je naglasiti da su na realizaciju aktivnosti ujtecali kako objektivni, tako i mnogo manje objektivni razlozi, koji uvijek nisu bili u našoj nadležnosti, ali s ponosom možemo zaključiti da smo ih prevazišli.

Kao što smo ranije najavili, kuća Nurije Pozderca je spomenik za koji je pripremana projektna dokumentacija i osiguran određen iznos sredstava za prvu fazu sanacije i konzervacije. Sva dokumentacija je završena, revidirana i predana u nadležno Federalno ministarstvo prostornog uređenja u svrhu pribavljanja odobrenja za građenje. Isto je pristiglo na adresu Grada Cazina prije nekoliko dana, čime smo završili sve potrebne procedure za početak radova.

Slijedeći korak je tenderska procedura za odabir izvođača radova. Nosioc projekta je Grad Cazin, a partner u realizaciji JU „Kulturni centar“ Cazin. Za realizaciju radova na objektu kuće Nurije Pozderca osigurano je 90.000,00 KM sredstava iz projektnih aplikacija JU „Kulturni centar“ Cazin, a u budžetu Grada Cazina za 2021. godinu za ovu namjenu je osigurano 133.000,00 KM. To znači da ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 223.000,00 KM. Ova sredstva biće utrošena za realizaciju prve faze sanacije i konzervacije nacionalnog spomenika kuća Nurije Pozderca.