Dvorac Ostrožac

Prošetajte po cijelom Dvorcu Ostrožac.

ON-LINE Izložba skulptura iz kolonije

Događaji KC Cazin

Februar 2018
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Nov 01

Uspješne aplikantske godine JU „Kulturni centar“ Cazin

Ove godine JU „Kulturni centar“ Cazin je već osigurala sredstva za 3 važna projekta, koje realizira svake godine. Jedan se odnosi na opremu za Gradsku biblioteku, drugi na tradicionalnu Koloniju skulptora „Ostrožac“, a treći na sanaciju dijela zidina Starog grada Ostrožac. Radi se o 3 aplikacije prema višim nivoima vlasti kroz koje je ova Ustanova osigurala 24.665,00 KM. To, međutim, nije sve. Očekujemo rezultate još nekolicine projektnih aplikacija i nadamo se pozitivnom ishodu.

Protekle godine Ustanova je za svoje projekte osigurala sredstva u iznosu od 28.000,00 KM, a u 2015. godini sredstva iz projektnih aplikacija su iznosila 27.000,00 KM. Godinu prije nje, projektnim aplikacijama naša Ustanova je realizirala aktivnosti u vrijednosti 27.299,00 KM.

Nekima od ovih projekta pridruživana su sredstva Grada Cazina, kako bi se realizirali u punom kapacitetu, a neka je Ustanova realizirala uz sufinansiranje vlastitim sredstvima. Imajući u vidu da su ovo značajna sredstva za jednu instituciju kulture, koja nema profitabilan karakter, smatramo da se napravio pozitivan iskorak u planiranju i realizaciji ključnih aktivnosti Ustanove.

 

Napominjemo da se uveliko radi na realizaciji projektne dokumentacije za nacionalni spomenik kuće Nurije Pozderca, kao i za dvorac Lotara Berksa u okviru Starog grada Ostrožac, uz učešće dijela sredstava Ustanove, dok ostatak osigurava Grad Cazin.

Trenutno imamo na raspolaganju i određena sredstva za konkretne radove na sanaciji kuće Nurije Pozderca, koja smo također osigurali kroz aplikacije prema ministarstvima i fondacijama, ali su nedostatna za realizaciju prve faze. Zbog toga očekujemo da ćemo novim aplikacijama, ali i uz pomoć Grada Cazina u skorije vrijeme započeti i sa sanacijom bisera našeg Grada.